vrijdag 31 januari 2014

Lichtmis, 2 februari

Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis.
Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten worden

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God (zie Lucas 2: 22-35). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (Leviticus 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.

Pannenkoeken smullen met Lichtmis

pannenkoeken smullen met lichtmis

oplossing uitdaging 3

Door heel wat mensen gevonden, maar het snelst door James !
Proficiat ook aan de anderen, u was weer geweldig !

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071113_dolfijnenslaap01

Ze hebben twee manieren van slapen ontwikkeld: ofwel drijven ze aan de oppervlakte, horizontaal of verticaal, ofwel zwemmen ze traag verder, onder begeleiding van een compagnon. In dat geval zijn ze in een minder diepe slaap. Slapen als een blok doen ze aan de oppervlakte.

Dolfijnen zwemmen-slapen slechts met één hersenhelft tegelijk. Het bijbehorende oog sluit, het andere blijft open. De niet-slapende hersenhelft is wel suf, maar nog voldoende alert om een vijand op te merken, te verhinderen dat de dolfijn ergens mee botst, en te zorgen dat het dier op tijd opstijgt en ademt. Om de twee uur wisselen de hersenhelften van taak.

Hier hadden we geen tijd voor ...Wat als ... niet iedereen uniek was ?

Gelukkig zijn wij allemaal uniek !

waar staat de printercode ?

AfbeeldingWaardeAfmetingen
(millimeters)
Dominante kleurOntwerpPositie printercode
VoorzijdeAchterzijdeArchitectuurPeriode
EUR 5 obverse (2002 issue).jpgEUR 5 reverse (2002 issue).jpg€5120 × 62GrijsKlassiek< 5e eeuwLinkerrand[5]
EUR 10 obverse (2002 issue).jpgEUR 10 reverse (2002 issue).jpg€10127 × 67RoodRomaans11e–12e eeuwSter op 8u[6]
EUR 20 obverse (2002 issue).jpgEUR 20 reverse (2002 issue).jpg€20133 × 72BlauwGotisch13e–14e eeuwSter op 9u[7]
EUR 50 obverse (2002 issue).jpgEUR 50 reverse (2002 issue).jpg€50140 × 77OranjeRenaissance15e–16e eeuwRechterrand[8]
EUR 100 obverse (2002 issue).jpgEUR 100 reverse (2002 issue).jpg€100147 × 82GroenBarok & Rococo17e–18e eeuwRechts van de ster op 9u[9]
EUR 200 obverse (2002 issue).jpgEUR 200 reverse (2002 issue).jpg€200153 × 82Geel-bruinIJzer & glas19e–20e eeuwBoven de ster op 7u[10]
EUR 500 obverse (2002 issue).jpgEUR 500 reverse (2002 issue).jpg€500160 × 82PaarsModern20e–21e eeuwSter op 9u[11]

de euro, te volgen

De man die ons geld leerde volgen ...

Zo doe je het zelf

Een aantal codes is gereserveerd voor lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd.
CodeLandUitkomst checksum (zonder letter)
Z
België9
Y
Griekenland1
X
Duitsland2
(W)
Gereserveerd voor Denemarken(3)
V
Spanje4
U
Frankrijk5
T
Ierland6
S
Italië7
(R)
Luxemburg *(8)
(Q)
Niet in gebruik(9)
P
Nederland1
(O)
Niet in gebruik(2)
N
Oostenrijk3
M
Portugal4
L
Finland5
(K)
Gereserveerd voor Zweden(6)
(J)
Gereserveerd voor Groot-Brittannië(7)
(I)
Niet in gebruik(8)
H
Slovenië9
G
Cyprus1
F
Malta2
E
Slowakije3
D
Estland4
?
Letland ?

zondag 26 januari 2014

Oefen de Europese landen en hun hoofdsteden

met dank aan de computermeester

europa-landen

Turkije en de EU

In 1963 sloten Turkije en de Europese Gemeenschap een associatieovereenkomst. In 1987 vroeg Turkije het EU-lidmaatschap aan. Deze aanvraag stuitte op een veto van Griekenland, sinds 1981 lid van de Unie. Pas in 1999 gaf Griekenland zijn verzet op. Nog datzelfde jaar kreeg Turkije de status van kandidaat-lid van de EU.
De Europese Raad van december 1993 in Kopenhagen heeft criteria (de Kopenhagencriteria) vastgesteld voor lidmaatschap van de EU. Deze criteria zijn destijds opgesteld met het oog op het lidmaatschap van de Oost-Europese landen, maar gelden ook voor Turkije.

File:EU and Turkey Locator Map.png

Zweden en de euro

Zweedse euromunten bestaan niet. Er zijn er geen in omloop en er bestaat geen officieel ontwerp. Toch staat vast dat er ooit Zweedse euromunten zullen komen. Wanneer dat gaat gebeuren, is onbekend. Tot die tijd blijft de Zweedse munteenheid de Zweedse kroon, waarvan de ISO 4217-code SEK is.
Zweden is lid van de Europese Unie en heeft ten aanzien van de invoering van de euro als munteenheid, anders dan bijvoorbeeld Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bij de onderhandelingen van het Verdrag van Maastricht geen uitzonderingspositie, ofwel 'opt-out', kunnen bedingen.
Hoewel Zweden de verplichting heeft om, zodra het aan de financieel-economische voorwaarden voor toetreding voldoet, de euro als nationale munteenheid in te voeren, ziet het land inmiddels jaren kans om de invoering uit te stellen.
De Zweedse oplossing is: één van de voorwaarden voor toetreding tot de eurozone is deelname, gedurende ten minste twee jaar, aan het wisselkoersmechanisme II (WKM II/ERM II). Zonder zo'n deelname, geen euro. Zweden doet niet mee aan het wisselkoersmechanisme.
Als Zweden zou toetreden tot het WKM II, is het vrijwel zeker dat het land onmiddellijk aan de eisen voor invoering van de euro zou voldoen. In Europese kringen wordt er geen geheim van gemaakt dat men de mening is toegedaan dat Zweden de invoering van de euro bewust vertraagt. Desondanks komt het land er mee weg, mede omdat er geen echte sancties mogelijk zijn.
Denemarken heeft ook géén euro-verplichting, maar neemt wel deel aan het wisselkoersmechanisme II en kondigde in november 2007 aan om, na ratificatie van het Verdrag van Lissabon, een nieuw referendum over de invoering van de euro uit te schrijven

Mensen met beperkingenGodsdienst thema, grenzen (van het leven)We hadden het over de grenzen thuis, in de klas, op de speelplaats, in de (sport)bewegingen, muzieklessen en het verkeer ... Overal zijn grenzen, beperkingen, afspraken, ... en sancties als we de grenzen overschrijden.

Ook mensen kunnen begrensd zijn in doen en laten ... een boeiend onderwerp.

onze Franse liedjes

En action, de liedjes

Startlied : download hier het liedje

Veel plezier ermee,

de andere liedjes vind je hier : alle liedjes (her)beluisteren

met dank aan de Neeroeterese basisscholen

geschiedenis van Europese Unie
A song for you


Een oscar voor "The broken circle breakdown" ?Uitdaging 3

Wij slapen en ademen ondertussen rustig door, de meeste dieren doen dit ook, maar hoe zit het met een dolfijn die wil genieten van zijn nachtrust, daar is iets bijzonders mee, maar wat ?Veel succes in de zoektocht, stuur je antwoord door via het contactformulier !

Mijn uitdaging wordt maandag uit de pot geloot, benieuwd wat ik te weten moet komen !

Uitdaging 2

Ook deze keer was Amelie M de snelste, heel wat kinderen vonden echter de juiste antwoorden.

In welk jaar verstuurde men de eerste SMS en hoeveel tekens kon de Zuid-Koreaan tikken per seconde op het wereldkampioenschap in 2010 ?

Sms (een afkorting voor short message service) is een dienst om met behulp van een mobiele telefoon korte berichten te versturen en te ontvangen. 

Er bestaat een wereldkampioenschap sms'en. In 2010 won het team uit Zuid-Korea 
met 7,25 karakters per seconde.  De allereerste sms werd in 1992 verzonden.

bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Sms

Mijn uitdaging kwam van Stef, ik moest te weten komen hoeveel varkens er bij hen thuis rondliepen.


Dankzij de moderne media kwam ik te weten dat het er ongeveer 3 000 waren, merci voor hen die voor mij hun lippen op elkaar hielden.

Uitdaging 1

Amelie M. was de eerste met een correct antwoord op de klas-uitdaging.

De aarde heeft een hete kern, hebben de andere planeten die ook ?

De aarde is heet vanbinnen. Heel heet. De temperatuur in het middelpunt loopt op tot bijna 5 000 graden Celsius. Waar komt die warmte vandaan? En hebben andere planeten en de maan ook zo’n hete kern?
Al sinds haar ontstaan is moeder aarde gloeiend heet. Dat heeft alles te maken met het proces van planeetvorming: zo’n 4,6 miljard jaar geleden ontstonden uit een platte, roterende gaswolk (de zonnenevel) de zon en haar planeten. Het drijvende proces daarachter heet accretie, waarbij uit vele kleine deeltjes één heel groot ontstaat, onder invloed van de onderlinge aantrekkingskracht.
Tijdens die accretie werd een enorme temperatuur opgebouwd, omdat de dichtheid van het geheel zoveel toenam. Vlak na het ontstaan van de aarde volgde een periode van zware botsingen met grote steenklompen (de maan is trouwens het tastbare gevolg van één van die botsingen). Die brachten enorm veel energie teweeg, waardoor de aarde nog meer opwarmde.
Bovendien smolt de aarde na elke botsing. Dat zorgde er dan weer voor dat zware elementen (metalen) naar het diepste binnenste van de aarde zonken, terwijl de lichtere bovenaan kwamen drijven. Die migratie van elementen veroorzaakte wrijving en – opnieuw – een toename in temperatuur.
En dan is er nog de radioactiviteit in de aardkern, die de kachel aan het branden houdt. Radioactieve stoffen in het binnenste van de aarde vervallen langzaam tot stabielere verbindingen. Daarbij wordt opnieuw warmte geproduceerd, genoeg om de buitenkern in gesmolten toestand te houden (in het echte middelpunt van de aarde heerst zo’n grote druk dat materie er vast is).
Ook de andere steenachtige planeten hadden in den beginne een hete kern. Maar de energie die in een planeet vervat zit is evenredig met haar volume, terwijl de snelheid van afkoeling net proportioneel is met het oppervlak van een planeet. Hoe kleiner een planeet, hoe sneller ze dus afkoelt. Mars, Mercurius en de maan hebben daarom al jaar en dag een vaste, koude kern.
Venus is een twijfelgeval. Onze zusterplaneet is ongeveer even groot als de aarde, dus zou ze nog een hete kern moeten hebben. Maar ze vertoont geen magnetisch veld, een kenmerk dat wijst op een gesmolten, warme kern. Langs de andere kant is ook dat geen bewijs, want Venus draait zo traag om haar as, dat magnetisme – zelfs in geval van een vloeibare kern – er onmogelijk is. Kortom: de wetenschap heeft niet op alle vragen een antwoord. Nog niet. 

Mijn eerste uitdaging was :

Wat is de afkorting van Electronic Arts, een vraag van James.


Ik vond op het internet dat die afkorting EA is.