zondag 26 januari 2014

Uitdaging 1

Amelie M. was de eerste met een correct antwoord op de klas-uitdaging.

De aarde heeft een hete kern, hebben de andere planeten die ook ?

De aarde is heet vanbinnen. Heel heet. De temperatuur in het middelpunt loopt op tot bijna 5 000 graden Celsius. Waar komt die warmte vandaan? En hebben andere planeten en de maan ook zo’n hete kern?
Al sinds haar ontstaan is moeder aarde gloeiend heet. Dat heeft alles te maken met het proces van planeetvorming: zo’n 4,6 miljard jaar geleden ontstonden uit een platte, roterende gaswolk (de zonnenevel) de zon en haar planeten. Het drijvende proces daarachter heet accretie, waarbij uit vele kleine deeltjes één heel groot ontstaat, onder invloed van de onderlinge aantrekkingskracht.
Tijdens die accretie werd een enorme temperatuur opgebouwd, omdat de dichtheid van het geheel zoveel toenam. Vlak na het ontstaan van de aarde volgde een periode van zware botsingen met grote steenklompen (de maan is trouwens het tastbare gevolg van één van die botsingen). Die brachten enorm veel energie teweeg, waardoor de aarde nog meer opwarmde.
Bovendien smolt de aarde na elke botsing. Dat zorgde er dan weer voor dat zware elementen (metalen) naar het diepste binnenste van de aarde zonken, terwijl de lichtere bovenaan kwamen drijven. Die migratie van elementen veroorzaakte wrijving en – opnieuw – een toename in temperatuur.
En dan is er nog de radioactiviteit in de aardkern, die de kachel aan het branden houdt. Radioactieve stoffen in het binnenste van de aarde vervallen langzaam tot stabielere verbindingen. Daarbij wordt opnieuw warmte geproduceerd, genoeg om de buitenkern in gesmolten toestand te houden (in het echte middelpunt van de aarde heerst zo’n grote druk dat materie er vast is).
Ook de andere steenachtige planeten hadden in den beginne een hete kern. Maar de energie die in een planeet vervat zit is evenredig met haar volume, terwijl de snelheid van afkoeling net proportioneel is met het oppervlak van een planeet. Hoe kleiner een planeet, hoe sneller ze dus afkoelt. Mars, Mercurius en de maan hebben daarom al jaar en dag een vaste, koude kern.
Venus is een twijfelgeval. Onze zusterplaneet is ongeveer even groot als de aarde, dus zou ze nog een hete kern moeten hebben. Maar ze vertoont geen magnetisch veld, een kenmerk dat wijst op een gesmolten, warme kern. Langs de andere kant is ook dat geen bewijs, want Venus draait zo traag om haar as, dat magnetisme – zelfs in geval van een vloeibare kern – er onmogelijk is. Kortom: de wetenschap heeft niet op alle vragen een antwoord. Nog niet. 

Mijn eerste uitdaging was :

Wat is de afkorting van Electronic Arts, een vraag van James.


Ik vond op het internet dat die afkorting EA is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten